Stukken voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering op maandag 18 januari 2021

Uitnodiging en agenda Bijzondere ALV januari 2021

 

Stukken voor najaarsvergadering 2020

De vergaderstukken voor de najaarsvergadering zullen hier worden geplaatst.

Uitnodiging en agenda ALV november 2020

 

Stukken voor voorjaarsvergadering 2020

De vergaderstukken voor de voorjaarsvergadering zijn beveiligd met een wachtwoord. Je vindt dat in het clubblad van april 2020.

Uitnodiging en agenda ALV april 2020

Notulen ALV november 2019

Exploitatie 2019

Balans 2019

Brief kascommissie 2019

Jaarverslag Secretaris

Jaarverslag Jeugdcommissie

Jaarverslag Commissie Thuiswedstrijden

Jaarverslag Loopgroepcommissie

Jaarverslag Triatlon

Jaarverslag Technisch Beleid

 

Stukken voor najaarsvergadering 2019

De vergaderstukken voor de najaarsvergadering zijn beveiligd met een wachtwoord. Je vindt dat in het clubblad van oktober 2019.

Notulen ALV april 2019

Begroting 2020

Stukken voor voorjaarsvergadering 2019

De vergaderstukken voor de voorjaarsvergadering zijn beveiligd met een nieuw wachtwoord. Je vindt dat in het clubblad van april 2019.

De stukken worden hier voor de vergadering geplaatst. 

Notulen ALV november 2018

Jaarverslag Jeugdcommissie 2018

Jaarverslag Loopgroepcommissie 2018

Jaarverslag Trainerskorps 2018

Jaarverslag Thuiswedstrijden 2018

Jaarverslag Triatlon 2018

Jaarverslag Bestuur 2018

Financieel jaarverslag:

Stukken voor najaarsvergadering 2018

De vergaderstukken zijn beveiligd met een wachtwoord. Het wachtwoord is opgenomen in de  clubbladen van april en oktober.

Notulen ALV april 2018

 

Stukken voor voorjaarsvergadering 2018

De vergaderstukken zijn beveiligd met een wachtwoord. Het wachtwoord is opgenomen in het clubblad van april.

Uitnodiging en Agenda ALV 24 april 2018

Notulen ALV november 2017

Jaarverslag Jeugdcommissie 2017

Jaarverslag Loopgroep 2017

Jaarverslag Trainerskorps 2017

Jaarverslag Thuiswedstrijden 2017

 

Stukken voor najaarsvergadering 2017

Notulen algemene ledenvergadering 20 april 2017