Stukken voor najaarsvergadering 2019

De vergaderstukken voor de najaarsvergadering volgen in oktober. 

De vergaderstukken voor de najaarsvergadering zijn beveiligd met een wachtwoord. Je vindt dat in het clubblad van oktober 2019.

Notulen ALV april 2019

 

Stukken voor voorjaarsvergadering 2019

De vergaderstukken voor de voorjaarsvergadering zijn beveiligd met een nieuw wachtwoord. Je vindt dat in het clubblad van april 2019.

De stukken worden hier voor de vergadering geplaatst. 

Notulen ALV november 2018

Jaarverslag Jeugdcommissie 2018

Jaarverslag Loopgroepcommissie 2018

Jaarverslag Trainerskorps 2018

Jaarverslag Thuiswedstrijden 2018

Jaarverslag Triatlon 2018

Jaarverslag Bestuur 2018

Financieel jaarverslag:

Stukken voor najaarsvergadering 2018

De vergaderstukken zijn beveiligd met een wachtwoord. Het wachtwoord is opgenomen in de  clubbladen van april en oktober.

Notulen ALV april 2018

 

Stukken voor voorjaarsvergadering 2018

De vergaderstukken zijn beveiligd met een wachtwoord. Het wachtwoord is opgenomen in het clubblad van april.

Uitnodiging en Agenda ALV 24 april 2018

Notulen ALV november 2017

Jaarverslag Jeugdcommissie 2017

Jaarverslag Loopgroep 2017

Jaarverslag Trainerskorps 2017

Jaarverslag Thuiswedstrijden 2017

 

Stukken voor najaarsvergadering 2017

Notulen algemene ledenvergadering 20 april 2017