De trainers van de loopgroepen heten je van harte welkom op deze pagina.

AV Hollandia heeft een uniek jaarplansysteem ontwikkeld. Het systeem voor het maken van de schema’s biedt de trainer een keuze uit verschillende intervalprogramma’s. Daarnaast heeft de trainer nog een ruime keuze uit duurlopen, minutenlopen, testloopjes, fartlek en diverse andere opdrachten.

Het systeem is gebaseerd op de trainingsleer zoals die breed in de sportwereld wordt gehanteerd. Er zijn vijf loopgroepschema’s (A-E). De indeling is gebaseerd op de beste 10 kilometer tijd. Schema F is bedoeld voor de middellange-afstandloper.

Beste 10 kilometer gelopen tussen:
Groep A: 59:00 en 1:08:30
Groep B: 49:00 en 59:00
Groep C: 42:20 en 49:00
Groep D: 37:15 en 42:20
Groep E: 34:00 en 37:15

Hieronder vind je de linkjes naar de schema’s voor deze en, zodra deze beschikbaar zijn, de schema’s voor de volgende maand. Als je een schema wilt afdrukken kan je het PDF bestand downloaden.
Onder de linkjes vind je een uitleg over de maandschema’s.
Vraag je trainer om uitleg als iets je nog niet helemaal duidelijk is!

Maandschema groep A

Maandschema groep B

Maandschema groep C

Maandschema groep D

Maandschema groep E

Voorbeeld minutenloopjes en de uitwerking daarvan in Garmin Express (PDF).

Link naar instructiefilmpje.

Loop je nu te snel of te langzaam tijdens je trainingen? Zoek het eens op in de tempotabellen. Vul de gevonden tempo’s in op dit  formulier zodat je altijd je eigen persoonlijke interval- en duurlooptempo’s bij de hand hebt. Met deze link naar een Excel-bestand, dat je ook kunt downloaden, wordt een en ander automatisch ingevuld. Als je gewend bent om in kilometers per uur te werken dan kan je deze link gebruiken om min/km om te rekenen naar km/uur.

Link naar Train met verstand

Uitleg maandschema

1.      Weeknummer Week 1 is de eerste week van het jaar.
2.      Datum De schema’s zullen per maand beschikbaar komen.
3.      Wedstrijden en trimlopen Alleen regionale trimlopen en wedstrijden, grote evenementen, competitiewedstrijden en NK’s zijn hier opgenomen.
4.      Periode Periodisering. We kennen 5 perioden: Overgangsperiode (OP), Voorbereidingsperiode 1 (VP1), Voorbereidingsperiode 2 (VP2), Tussenperiode (TP) en Wedstrijdperiode (WP).
5.     Duurloop km Het aantal kilometers dat je vanuit dit schema zou mogen lopen. In het voorbeeld hierboven zou je dus op zaterdag 2 april 6 kilometer in het tempo van duurloop 1 moeten lopen. Dit aantal kilometers wordt meegerekend in de weekomvang.
6.     Intensiteit % AD De intensiteit waarop de training uitgevoerd mag worden. AD staat voor Anaerobe Drempel. Het tempo waarmee je je snelste 10 kilometer hebt gelopen zou je als referentie kunnen gebruiken. 80 betekent dan dat je 20 % minder snel loopt dan dat tempo. Het met de hartslagmeter vastgestelde omslagpunt kan ook gebruikt worden.
7.     Baan km Het aantal kilometers dat je op de baan loopt. Intervallen, pauzes en seriepauzes worden meegerekend. Het in deze kolom weergegeven aantal kilometers wordt meegerekend in de weekomvang.
8.     Weekomvang km Het totaal aan kilometers dat gepland staat voor de betreffende week.
9.     Schema Hier vind je per dag de opdracht. De trainer kan hier van afwijken als hij of zij dat nodig vindt. In het voorbeeld hierboven staat achter donderdag 31 maart een intervaltraining gepland. Aan het begin staat “2x(“. Dit betekent dat datgene tussen de haken 2x wordt uitgevoerd. P staat voor pauze, SP staat voor seriepauze. Indien achter SP niets staat betekent dit dus dat er 1 serie is.
Bij een duurloop kijk je naar het tempo (DL1, DL2, DL3 of DL4) en naar het aantal kilometers in kolom 6. In het voorbeeld hierboven betekent het dus dat er voor zondag 10 kilometer in DL2 tempo staat gepland. Een verdere uitleg over DL1, DL2, DL3 en DL4 is op de pagina ‘Train met verstand‘ te vinden.
Uren worden afgekort als h, minuten als en seconden als . 10′ DL2 staat dus voor 10 minuten lopen in het DL2 tempo. 1h2’30” staat dus voor 1 uur, 2 minuten en 30 seconden.
10.  Extra info Hier kan de opsteller van het schema extra info bij de geplande training geven.