Opzegging lidmaatschap

Afmelden als lid moet voor 15 november van een kalenderjaar
Dit kan schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie (ledenadministratie@avhollandia.nl). Wanneer niet voor 15 november is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch gecontinueerd voor het volgend jaar.