AV-Hollandia organiseert ieder jaar veel weg- en baanwedstrijden. Voor deze activiteiten zijn veel vrijwilligers nodig. Daarom vraagt Hollandia van ieder lid daarin een bijdrage te leveren, door het meewerkrooster in te vullen om te helpen bij een of twee activiteiten.

toelichting van taken op het meewerkrooster

Vul het meewerkrooster hier digitaal in

Belangrijke punten voor de verplichte inschakeling van leden bij de werkzaamheden binnen de vereniging A.V. Hollandia:

  • Alle leden vanaf B-junior zijn verplicht deel te nemen aan de werkzaamheden binnen de vereniging. Voor leden jonger dan B-junior geldt deze verplichting voor één ouder of verzorger (gewijzigd reglement vastgesteld in de ledenvergadering van 17 november 2003).
  • De woensdagochtend-trainingsgroep (VOC) en mensen die al structureel vrijwilligerswerk uitvoeren zijn vrijgesteld van het meewerkrooster.
  • Jaarlijks wordt het meewerkrooster samengesteld door het bestuur voor een taak bij één of meerdere evenementen. De leden worden geacht ten minste twee dagdelen aanwezig te zijn.
  • Wie zich niet via het formulier vrijwillig meldt voor een van de activiteiten, wordt door het bestuur ingeroosterd.
  • De verplichte inschakeling is niet voldoende. Aangezien het ook gewoon leuk is om te doen, roept het bestuur iedereen op zich voor een tweede of derde gelegenheid op te geven. Misschien kunnen evenementen dan worden opgedeeld.
    Je krijgt schriftelijk bericht voor welke wedstrijd(en) je bent ingedeeld. Bovendien wordt je één á twee week van tevoren telefonisch of per e-mail geïnformeerd over het tijdstip van aanvang en de toebedeelde taak.
  • Als je niet verschijnt word je opnieuw ingedeeld. Ook bij overmacht wordt een herkansing geboden, maar we gaan ervan uit dat je zelf verantwoordelijk bent om voor vervanging te zorgen als je verhinderd bent.

Wij zijn ons ervan bewust dat de verplichte inschakeling in eerste instantie onprettig overkomt. We zien het echter als de enige manier om op aanvaardbare wijze de werkzaamheden binnen onze vereniging te verdelen. Bovendien blijkt vaak achteraf dat de meewerkbeurt enorm meevalt, het kan gewoon best leuk zijn om anderen bij het beoefenen van hun sport te helpen, zoals jezelf ook geholpen wordt. Een vereniging is geen bedrijf, we moeten het met en voor elkaar doen. Indien het echt onmogelijk is om op één van de evenementen te kunnen helpen kan in overleg met commissie thuiswedstrijden en bestuur naar een alternatief worden gezocht.

Het bestuur van AV Hollandia

Vul het meewerkrooster hier in