Wij hebben de goede gewoonte om iedereen die dat wil de gelegenheid te geven kennis te maken met onze sport. Dit doen we door “nieuwkomers” enkele trainingen te laten meedoen zonder dat zij meteen als lid worden ingeschreven. De trainingsgroepen bij de jeugd zijn zoveel mogelijk ingedeeld naar gelijke leeftijd.


Wilt u lid worden?

Download het inschrijfformulier, vul deze in en stuur een ingescand inschrijfformulier naar ledenadministratie@avhollandia.nl of lever hem in bij je trainer.

Wij vertrouwen erop dat al onze leden en ook de ouders van jeugdleden, zich minimaal één maal per jaar willen inzetten voor een van onze activiteiten. Hiervoor wordt één keer per jaar het meewerkrooster opgesteld. Omstreeks half februari elk jaar kan het meewerkrooster worden ingevuld.


Contributie 2024

Baanatletiek

Categorie Basis contributie HollandiaAfdracht aan de AtletiekunieWedstrijdlicentieTotaal
U8, U10 en U12Pupillen€ 122 € 17,50€ 9,50€ 149
U14 en U16CD junioren€ 133€ 18,50€ 16,90€ 168,40
U18 en U20AB junioren€ 165€ 20€ 16,90€ 201,90
Baanatletiek Senioren€ 187,80€ 20€ 27€ 234,80
Masters€ 187,80€ 20€ 27€ 234,80

Loopatletiek

CategorieBasis contributie HollandiaAfdracht aan de AtletiekunieWedstrijdlicentieTotaal
Loopgroep€ 153,30€ 20nvt € 173,30
Loopgroep (+licentie)€ 153,30€ 20€ 27€ 200,30
Woensdag-leden
€ 76,70€ 20nvt€ 96,70
Woensdag-leden
(+licentie)
€ 76,70€ 20€ 27€ 123,70

Framerunners

CategorieBasis contributie HollandiaAfdracht aan de AtletiekunieWedstrijdlicentieTotaal
Framerunners U08 t/m U12Framerunners (pup)€ 110€ 17,50€ 9,50€ 137
Framerunners U14 t/m U20Framerunners (junior)€ 110€ 18,50€ 16,90€ 145,40

Triathleten

CategorieBasis contributie HollandiaAfdracht aan de AtletiekunieWedstrijdlicentieTotaal
Compleet exclusief NTB Licentie€ 253,50

Eenmalig inschrijfgeld: €7,50


* Machtiging: De contributie is vastgesteld op basis van betaling via een machtiging. Wanneer deze machtiging niet is verleend, wordt er € 10.- administratie kosten gerekend.


Betaling
Zonder Machtiging ** Ongeacht aantal leden Betaling Vóór 1 februari 100%
Met Machtiging per gezin Incasso15 februari
15 april
50%
50%

De contributie wordt zoveel mogelijk in 2 keer geïncasseerd. Indien de totale gezinscontributie boven de € 400 ligt wordt er nog in een derde termijn op 15 mei geïncasseerd.

Bij AV Hollandia is het ook mogelijk om de contributie te betalen middels de door de gemeente Hoorn uitgegeven cultuur en sport strippenkaarten. Neem hiervoor contact op met de penningmeester.


Uit artikel 28 van het huishoudelijk reglement:

De contributie dient vóór 1 februari van elk verenigingsjaar te worden betaald. Daarna volgt een aanmaning inclusief een verhoging van 5,00 inningkosten. Het verschuldigde bedrag dient dan voor 1 maart te worden betaald. Blijft men in gebreke, dan volgt royement zoals bepaald in de Statuten van de vereniging (art. 7. Lid 5).


U blijft baas over uw eigen portemonnee!

Bent u het een keer niet eens met de overschrijving dan kunt u de betaling binnen een maand eenvoudig ongedaan maken. Wilt u een machtiging hoe dan ook weer intrekken dan is een briefje naar de penningmeester voldoende. Bij opzegging van het lidmaatschap stopt de machtiging automatisch. Makkelijker kan haast niet!


Opzegging lidmaatschap

Afmelden als lid moet voor 15 november van een kalenderjaar
Dit kan schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie (ledenadministratie@avhollandia.nl). Wanneer niet voor 15 november is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch gecontinueerd voor het volgend jaar.


Controleren / bijwerken van je eigen gegevens

Controleren / bijwerken van je eigen gegevens