Wij hebben de goede gewoonte om iedereen die dat wil de gelegenheid te geven kennis te maken met onze sport. Dit doen we door “nieuwkomers” enkele trainingen te laten meedoen zonder dat zij meteen als lid worden ingeschreven. De trainingsgroepen bij de jeugd zijn zoveel mogelijk ingedeeld naar gelijke leeftijd.


Wilt u lid worden?

Download het inschrijfformulier, vul deze in en stuur een ingescand inschrijfformulier naar ledenadministratie@avhollandia.nl of lever hem in bij je trainer.

Wij vertrouwen erop dat al onze leden en ook de ouders van jeugdleden, zich minimaal één maal per jaar willen inzetten voor een van onze activiteiten. Hiervoor wordt één keer per jaar het meewerkrooster opgesteld. Omstreeks half februari elk jaar kan het meewerkrooster worden ingevuld.

Daarnaast kan op de ledenkaart (tweede pagina van het inschrijfformulier) je interesses / deskundigheid worden aangegeven. Dit kan de vereniging helpen om de juiste personen te benaderen voor specifieke taken.


Contributie 2021
CategorieBasis contributie HollandiaAfdracht aan de AtletiekunieWedstrijdlicentieContributie bij machtiging*Contributie zonder machtiging
pupillen € 110,45 € 15,90€ 8,60€ 134,95€ 144,95
CD junioren € 120,65€ 16,80€ 15,30€ 152,75€ 162,75
AB junioren € 150,00€ 16,80€ 15,30€ 182,10€ 192,10
Senioren € 170,00€ 18,15€ 24,50€ 212,65€ 222,65
Recreanten € 139,05 € 18,15nvt € 157,20€ 167,20
Woensdaggroep
met licentie
€ 70,00 € 18,15€ 24,50€ 112,65€ 122,65
Woensdaggroep€ 70,00 € 18,15nvt€ 88,15€ 98,15
Triatleten Zie: www.triatlonhollandia.nl

Per 1 januari 2021 zijn de strippenkaarten voor VOC leden afgeschaft.

Eenmalig inschrijfgeld: €7,50


* Machtiging: De contributie is vastgesteld op basis van betaling via een machtiging. Wanneer deze machtiging niet is verleend, wordt er € 10.- administratie kosten gerekend.


Betaling
Zonder Machtiging ** Ongeacht aantal leden Betaling Vóór 1 februari 100%
Met Machtiging per gezin Incasso15 februari
100%

Indien gewenst kan er in 2 keer geïncasseerd worden. De tweede incasso is op 15 april. Dit doorgeven aan de penningmeester voor 15 januari.


Uit artikel 28 van het huishoudelijk reglement:

De contributie dient vóór 1 februari van elk verenigingsjaar te worden betaald. Daarna volgt een aanmaning inclusief een verhoging van 5,00 inningkosten. Het verschuldigde bedrag dient dan voor 1 maart te worden betaald. Blijft men in gebreke, dan volgt royement zoals bepaald in de Statuten van de vereniging (art. 7. Lid 5).


U blijft baas over uw eigen portemonnee!

Bent u het een keer niet eens met de overschrijving dan kunt u de betaling binnen een maand eenvoudig ongedaan maken. Wilt u een machtiging hoe dan ook weer intrekken dan is een briefje naar de penningmeester voldoende. Bij opzegging van het lidmaatschap stopt de machtiging automatisch. Makkelijker kan haast niet!


Opzegging lidmaatschap

Afmelden als lid moet voor 15 november van een kalenderjaar
Dit kan schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie (ledenadministratie@avhollandia.nl). Wanneer niet voor 15 november is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch gecontinueerd voor het volgend jaar.


Controleren / bijwerken van je eigen gegevens

Controleren / bijwerken van je eigen gegevens