Hulp-jurylid bij atletiekwedstrijden

(Hulp)juryleden zorgen ervoor dat (onderdelen van) de wedstrijd ordelijk en eerlijk verloopt. Per atletiekonderdeel staat minimaal één erkend jurylid en deze wordt geassisteerd door 2-4 hulpjuryleden. Het erkende jurylid is eindverantwoordelijke van de groep. Hulpjuryleden assisteren het jurylid en doen taken die minder verantwoordelijkheid of kennis benodigd. Voorbeelden zijn: opmeten van de afstand, aanharken bij verspringen, terugbrengen materiaal bij werpnummers.

Erkend jurylid bij atletiekwedstrijden

Hollandia zou graag nog een paar juryleden verwelkomen. De cursus voor Jurylid algemeen wordt meestal jaarlijks gehouden op de club. Het bestaat uit 4 gezellige lessen, waarin de theorie wordt uitgelegd en welke vervolgens in de praktijk worden geoefend.  Kijk hier naar meer over de jurycursus.

Werkzaamheden bij hardloop-, duatlon, en -Triatlon wedstrijden

AV-Hollanda organiseert ook hardloopwedstrijden zoals de dijkenloop, parkcross, Runbikerun en de Ironman. De taken die hier gedaan moeten worden zijn: parcours uitzetten, helpen bij inschrijven, drink post bemannen, verkeersregelaar /parcourswachter en meer….

Hulp in kantine/snoepkraam

Bij wedstrijden is de kantine open. Als het weer het toelaat is er ook een buitenkraam. Afhankelijk van welke wedstrijd is de frituur ook aan.

Klusdagen

Bij klusdagen kunnen diverse werkzaamheden uitgevoerd worden. De precieze invulling wordt per keer bepaald. Te denken valt aan bijvoorbeeld:

 • onkruid verwijderen
 • schoonmaken
 • opruimen
 • onderhoud
 • reparaties
 • schilderen
 • terreinonderhoud
 • enz.

Werkzaamheden buiten wedstrijden

Er zijn naast werkzaamheden bij wedstrijden of klusdagen zijn ook andere werkzaamheden waar mensen voor nodig zijn. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Klaarzetten/uitzetten/opruimen wedstrijdmateriaal vooraf aan atletiekwedstrijden
 • kantinebezetting tijdens trainingsavonden
 • kantinebezetting bij sportdagen (doordeweeks overdag)
 • lid jeugdcommissie of andere commissie
 • werkzaamheden voor website of clubblad
 • trainer of assistent trainer

Toelichting – Baanploeg atletiekwedstrijden

Voordat een atletiekwedstrijd kan plaatsvinden wordt meestal op de avond of middag vooraf het grootste deel klaargezet/voorbereid. Je moet hier denken aan het aanbrengen van de belijning bij werponderdelen, egaliseren van de verspringbak, klaarleggen spullen voor bijvoorbeeld hoogspringen of poolstokhoogspringen, Aanbrengen van afzetlinten in verband met de veiligheid. Testen of spullen/apparatuur wel naar behoren werkt.

Vlak voor aanvang van de wedstrijd worden de laatste voorbereidingen gedaan, zoals aankleden terrein, plaatsen startblokken, opbouw hoogspingen, eventueel bladblazen enzovoort.

Bij deze keuze wordt in overleg de data vastgesteld.