Algemeen

Atletiekwedstrijden starten over het algemeen om 11 uur en duren tot het einde van de middag. Harloopwedstrijden starten over het algemeen rond 10 uur en duren tot haverwege/begin van de middag. Dit hangt af van het aantal deelnemers en het programma. Hoe laat je aanwezig moet zijn tot tot hoe laat hangt o.a. af van je specifieke taak. Over het algemeen zijn er steeds meer mensen benodigd richting einde van de wedstrijd. Het is dus fijn als iedereen tot het einde blijft en assisteert bij de werkzaamheden na afloop, zodat iedereen een beetje op tijd naar huis kan. Je kan hierbij denken aan opruimwerkzaamheden of assisteren bij de prijsuitreiking enz..

Hulp-jurylid bij atletiekwedstrijden

(Hulp)juryleden zorgen ervoor dat (onderdelen van) de wedstrijd ordelijk en eerlijk verloopt. Per atletiekonderdeel staat minimaal één erkend jurylid en deze wordt geassisteerd door 2-4 hulpjuryleden. Het erkende jurylid is eindverantwoordelijke van de groep. Hulpjuryleden assisteren het jurylid en doen taken die minder verantwoordelijkheid of kennis benodigd. Voorbeelden zijn: opmeten van de afstand, aanharken bij verspringen, terugbrengen materiaal bij werpnummers. Wanneer je dit een aantal keren hebt gedaan kun je doorstromen naar erkend jurylid.

Erkend jurylid bij atletiekwedstrijden

Hollandia zou graag nog een paar juryleden verwelkomen. De cursus voor Jurylid algemeen wordt meestal jaarlijks gehouden op de club. Het bestaat uit 4 gezellige lessen, waarin de theorie wordt uitgelegd en welke vervolgens in de praktijk worden geoefend.  Kijk hier naar meer over de jurycursus.

Werkzaamheden bij hardloop-, duatlonwedstrijden

AV-Hollanda organiseert ook hardloop- en duatlonwedstrijden zoals de dijkenloop, parkcross en de Runbikerun. De taken die hier gedaan moeten worden zijn: parcours uitzetten, helpen bij inschrijven, drink post bemannen, verkeersregelaar /parcourswachter en meer….

Hulp in kantine/snoepkraam

Bij wedstrijden is de kantine open. Als het weer het toelaat is er ook een buitenkraam. De atleten en het publiek kunnen hier versnaperingen halen en nuttigen. Ook de vrijwilligers worden door de medewerkers van de kantine voorzien van koffie/thee en eten.

Klusdagen

Bij klusdagen kunnen diverse werkzaamheden uitgevoerd worden. De precieze invulling wordt per keer bepaald. Te denken valt aan bijvoorbeeld:

 • onkruid verwijderen
 • schoonmaken (binnen en buiten)
 • opruimen
 • onderhoud aan baan of clubgebouw
 • reparaties
 • schilderen
 • terreinonderhoud
 • enz.

NL-doet

NL-doet is een landelijke actie die half maart jaarlijks georganiseerd op een vrijdag. Een groep scholieren van de middelbare school komt dan klussen doen op de baan. Ze hebben echter wel begeleiding nodig van (ouders van) leden van AV-Hollandia.

Toelichting – Baanploeg atletiekwedstrijden

Voordat een atletiekwedstrijd kan plaatsvinden wordt meestal op de avond of middag vooraf het grootste deel klaargezet/voorbereid. Je moet hier denken aan het aanbrengen van de belijning bij werponderdelen, egaliseren van de verspringbak, klaarleggen spullen voor bijvoorbeeld hoogspringen of poolstokhoogspringen, Aanbrengen van afzetlinten in verband met de veiligheid. Testen of spullen/apparatuur wel naar behoren werkt.

Vlak voor aanvang van de wedstrijd worden de laatste voorbereidingen gedaan, zoals aankleden terrein, plaatsen startblokken, opbouw hoogspingen, eventueel bladblazen enzovoort.

Ook tijdens de wedstrijd moeten er zaken worden klaargezet zoals horden, startblokken.

Na afloop van de wedstrijd moet er ook van alles worden opgeruimd.

Werkzaamheden buiten wedstrijden

Er zijn naast werkzaamheden bij wedstrijden of klusdagen zijn ook andere werkzaamheden waar mensen voor nodig zijn. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Klaarzetten/uitzetten/opruimen wedstrijdmateriaal vooraf aan atletiekwedstrijden
 • kantinebezetting tijdens trainingsavonden
 • kantinebezetting bij sportdagen (doordeweeks overdag)
 • Bestuurdlid, lid jeugdcommissie of andere commissie
 • werkzaamheden voor website of clubblad
 • trainer of assistent trainer
 • Vrijwilligers werkgroep
 • enz.