Beste ……, 

In deze nieuwsbrief:
Hollandia gaat jeugdtrainingen hervatten
Krachthonk krijgt ander slot
Accommodatie
Bericht vanuit de jeugdcommissie

HOLLANDIA GAAT JEUGDTRAININGEN HERVATTEN

Eindelijk weer trainen!
Met ingang van 6 mei mogen alle jeugdleden t/m 18 jaar weer komen trainen op De Blauwe Berg. Eindelijk kunnen we weer lekker gaan bewegen! We hopen daarom ook iedereen weer te mogen begroeten!

Corona-protocol
Omdat het ‘Corona-virus’ nog niet helemaal de wereld uit is zijn er nog wel een aantal beperkende maatregelen van toepassing. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons ‘Corona-protocol’, dat formeel moest worden goedgekeurd door de gemeente Hoorn. In dit protocol zijn de maatregelen beschreven die gelden voor de accommodatie, de atleten, ouders, trainers en bestuurs-/commissieleden van de atletiekvereniging Hollandia. Het protocol is te vinden op de site van de vereniging. https://www.avhollandia.nl/corona-protocol/

Algemene regels veiligheid en hygiëne
Het allerbelangrijkste zijn de veiligheid- en hygiëneregels die al langere tijd gelden voor iedereen. Blijf thuis als jij of iemand in je huishouden niet fit is. Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).  Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet. Het clubgebouw is namelijk gesloten. Was voorafgaand aan je training je handen met zeep of desinfectans. Doe dat ook na het aanraken van objecten, na een toiletbezoek, na hoesten, niezen in de handen of na het snuiten van de neus. Vermijd het aanraken van je gezicht en schud geen handen. 

Regels voor atleten
Meld je tijdig aan voor de training zodat de club rekening kan houden met de toestroom. Aanmelden kan via een link, zie bericht vanuit de jeugdcommissie.Kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat. Reis alleen of kom met personen uit jouw huishouden. Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid op de fiets naar de sportaccommodatie. Kom in sportkleding naar de club. Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de club. Plaats je fiets in de fietsenstalling buiten het hek. Kom binnen via de kleine poort en verlaat de accommodatie via de grote poort. De looproutes zijn aangegeven. Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en bestuursleden op. Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken. Verlaat direct na de training de accommodatie.

Regels voor ouders
We vragen ouders hun kinderen tijdig aan te melden voor de training en de kind(eren) alleen naar de club te brengen wanneer er een training voor hen gepland staat. Aanmelden kan via een link, zie bericht vanuit de jeugdcommissie.Reis alleen met je eigen kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden. Zorg dat jouw kind(eren) in sportkleding naar de club komen. De kleedkamers zijn gesloten. Douchen op de accommodatie is niet mogelijk. Als ouder heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Kom niet eerder dan 10 minuten voorA aanvang van de training op de accommodatie en haal direct na de training jouw kinderen weer op. 

Regels voor trainers
Het spreekt voor zich dat deze maatregelen ook voor de trainers gelden. Zij bereiden hun trainingen goed voor en zorgen voor oefeningen/spelvormen waarbij de 1,5 meter onderlinge afstand gegarandeerd blijft. Zij helpen atleten om de regels goed uit te voeren en ze spreken de kinderen aan wanneer dat niet gebeurt.

KRACHTHONK KRIJGT ANDER SLOT

De beperkingen in het gebruik van onze accommodatie tijdens de jeugdtrainingen in de Corona-tijd hebben ervoor gezorgd dat we de sloten op het gebouw hebben moeten uitruilen. Alleen daardoor kunnen de benodigde ruimten met één en dezelfde sleutel worden geopend. 
Dit heeft echter wel tot gevolg dat er een ander slot is geplaatst in de deur van het krachthonk. De trainers die gebruik maken van krachtmaterialen voor hun buitentrainingen aan de jeugd krijgen de beschikking over deze sleutel. Het krachthonk zelf mag vooralsnog niet gebruikt worden voor krachttrainingen. 

ACCOMMODATIE

Ondanks de corona crisis hebben we gelezen in het stuk van Nico Wenker van de VOC dat hij zich de laatste weken nuttig heeft gemaakt, met het schoonmaken van al het houtwerk buitenom van het clubgebouw. Hij is dagen bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen. Het blinkt weer tegen je op!
Verder zijn de plantenbakken bijgehouden door Nico en is de baan weer schoon geblazen. De baan is weer prachtig schoon helaas mogen de senioren de baan nog niet gebruiken. 

Een woord van dank is wel op zijn plaats, Nico fantastisch dat je dit hebt gedaan voor de vereniging en het resultaat mag er zijn. (zie foto)   

BERICHT VANUIT DE JEUGDCOMMISSIE 

Aanmelden voor de trainingen:
Pupillen (kinderen geboren in 2009 en later) kunnen zich via deze link aanmelden voor de trainingen.
Ook graag doorgeven als uw kind niet komt trainen.

Junioren (geboren vóór 2009) kunnen zich via deze link aanmelden voor de trainingen.
Ook graag doorgeven als je niet komt trainen.