Premier Rutte heeft in de persconferentie van 21 april (mede gebaseerd op het advies van het Outbreak Management Team) het volgende bekend gemaakt:

  • Alle huidige maatregelen binnen de sport tegen de verspreiding van het coronavirus gelden nog tot en met dinsdag 28 april. Deze maatregelen zijn van kracht voor alle sportfaciliteiten, sportclubs en evenementen.
  • De huidige, algemeen geldende coronamaatregelen, zijn tot en met 20 mei verlengd

Voor de sportsector zetten we de versoepelde maatregelen op een rij.
Zojuist is besloten dat per 29 april:

  • Kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding buiten mogen trainen waarbij de anderhalve meter-maatregel niet geldt
  • Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt hetzelfde maar mét inachtneming van de anderhalve meter-maatregel

Wij zijn nu bezig om deze versoepelde maatregelen in kaart te brengen voor de atletiek en we streven ernaar op uiterlijk vrijdag 24 april met definitieve richtlijnen voor onze clubs te komen.

  • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties individueel de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen. 
  • Samen hardlopen of gezamenlijk trainen vormt nog altijd een te groot risico en ons advies volgt uit de adviezen van het RIVM om dit niet te doen. Bovendien merken we dat individuele hardlopers zich goed aan de maatregelen houden en dat hardlopen zoals het nu gedaan wordt, heel erg goed gaat. Hardlopers blijven alleen lopen en houden de afstandsregels in acht
  • Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september

Ook al beseffen wij dat de intelligente lock-up ons grotendeels blijft raken, zijn we verheugd dat vanaf 29 april de jeugd weer kan sporten en dat we individueel kunnen blijven hardlopen. Wij willen alle betrokkenen dan ook vragen zoveel als mogelijk hun medewerking te verlenen zodat we samen de atletieksport weer op gang kunnen krijgen. Door verantwoord te sporten en de regels en adviezen op te volgen, geven we samen sturing aan de toekomst van atletiek!

Om als vereniging Hollandia weer te mogen en kunnen op starten hebben Nico en de trainers een protocol opgesteld hoe om te gaan met de nieuwe regels, deze zijn opgesteld aan de hand van het protocol van de Atletiek Unie en het NOC-NSF.
Aangezien  het gemeentelijk gezag moet toe zien op het naleven van de regels is dit protocol op zondagavond 26 april naar de gemeente gestuurd, deze zullen dit op de middag van Koningsdag beoordelen.

Alleen met toestemming van de gemeente mogen we weer gaan beginnen; we denken dat we vanaf 6 mei weer operationeel kunnen zijn. We zullen de kinderen weer uitnodigen om trainingen te volgen zodra dit kan. 

Tagged on: