De atletiekvereniging Hollandia kent gelukkig vele leden die zich al inzetten voor de club. Diezelfde
verenigingsleden geven echter ook aan dat zij zich wel eens overbelast voelen en dat zij het heel
plezierig vinden als er nog wat extra handjes bij zouden komen. Dat zal ertoe bijdragen dat het ook
leuk blijft om vrijwilligerstaken voor de club te doen.

Om nieuwe vrijwilligers te vinden worden er komende woensdag 12 april tijdens de jeugdtrainingen
bijeenkomsten voor de ouders van de jongere jeugdleden gepland. Het schema ziet er zo uit:

  • 17:00 – 17:45 uur Ouders Pupillen t/m B
  • 18:00 – 18:45 uur Ouders Pupillen A
  • 19:00 – 19:45 uur Ouders Junioren D

Tijdens deze bijeenkomsten willen we een match maken tussen de vrijwilligerstaken, zoals die door
de ouders op de ledenkaart zijn ingevuld en de openstaande vacatures. Er zal uitleg worden gegeven
over de inhoud van de werkzaamheden en we willen graag afspraken maken over de organisatie
ervan. De bijeenkomst zal niet langer tijd vragen dan de duur van de betreffende jeugdtraining.
Met alle leden vanaf de C-junioren zullen binnenkort soortgelijke bijeenkomsten worden
georganiseerd tijdens of na hun trainingsmoment.

Ik hoop jullie woensdag 12 april allemaal te mogen begroeten.

Namens het bestuur van de AV Hollandia
Nico van der Gulik