Betsy Blokker heeft op woensdag 26 april 2023 een Koninklijke onderscheiding (lid in de orde Oranje-Nassau) mogen ontvangen voor haar jarenlange inzet als trainster bij de atletiekvereniging Hollandia. Zij heeft in 1980 de trainingen overgenomen van jeugdtrainster Buuf Broerse. Vanaf die tijd heeft Betsy ononderbroken op vrijwillige basis trainingen verzorgd voor de pupillen en D-junioren van de AV Hollandia. 

Betsy mocht zich in mei 1983 formeel ‘Jeugd-Atletiekleidster’ noemen, nadat ze de winter ervoor had deelgenomen aan de JAL-opleiding.  Een jaar later behaalde zij ook het diploma ‘Atletiekleider’. Vervolgens heeft zij ‘om bij te blijven’ met regelmaat bijscholingen bezocht bij de Atletiekunie.

Betsy heeft door haar inzet 42 jaar lang voor AV Hollandia een grote bijdrage geleverd aan het succes van onze jeugdafdeling. Gedurende die periode heeft ze ongeveer 10.000 trainingen gegeven en hebben ongeveer 750 kinderen training van haar gehad en zo kennis kunnen maken met de atletieksport.

Bij veel van de wedstrijden op onze atletiekaccommodatie de Blauwe Berg in Hoorn heeft ze ‘haar’ kinderen en teams begeleid. Daarnaast heeft Betsy bij diverse schoolsportactiviteiten (zoals de Scholierenveldloop) geholpen bij de organisatie en vooral het opvangen van kinderen.

In haar loopbaan als trainster is zij met haar team een aantal malen Nederlands Kampioen de D-meisjes geworden. Wat dit heeft betekend in de levens van deze kinderen is moeilijk te achterhalen, maar ongetwijfeld zijn er voorbeelden van atleten die zijn doorgegroeid naar een hoog niveau en blijvende liefde voor sport gevonden hebben. 

Zonder te overdrijven is de bijdrage van Betsy aan de geschiedenis van AV Hollandia groot geweest. Jeugdtrainers die kinderen op jonge leeftijd opvangen en zorgen voor verbinding met de sport en de vereniging leggen een belangrijke basis om tot succes te komen, zowel qua prestaties als qua persoonlijke ontwikkeling

Buiten de baan heeft Betsy in de jeugdcommissie gezeten waarin ze haar bijdragen heeft geleverd aan het plannen en organiseren van pupillen trainingen, activiteiten en wedstrijden. En natuurlijk begeleidde zij haar atleten ook heel enthousiast tijdens vele wedstrijden, vooral in Noord-Holland, waaraan door hen werd deelgenomen.

Nico van der Gulik

Bestuurslid Technische Zaken AV Hollandia