Tot nader bericht zullen bij AV Hollandia alle vaste trainingsmomenten voor de loopgroepen A t/m F, de duintrainingen en de woensdagochtendgroep komen te vervallen.

Als samenleving worden we geconfronteerd met allerlei beperkingen. Voor sportverenigingen gelden, vanwege de positieve bijdrage aan de volksgezondheid, diverse uitzonderingen. Om op een verantwoorde wijze trainingen aan te kunnen bieden moeten sportverenigingen zich houden aan protocollen die naargelang de ernst van de crisis worden aangepast. Vorige week zijn de regels weer aangepast. Maandagavond hebben de looptrainers hierover gesproken. Hierbij zijn we tot de conclusie gekomen dat het beter is om onder de huidige omstandigheden geen hardlooptrainingen te verzorgen. Dit besluit is met pijn in het hart genomen en we hopen de trainingen zo spoedig mogelijk weer te kunnen hervatten. Natuurlijk is dat afhankelijk van het verloop van deze crisis.

Het is gebleken dat het houden van afstand, zeker tijdens de intervallen (treintjes), voor veel mensen lastig is om vol te houden. We denken dat het erg moeilijk is om dit te gaan voorkomen. De huidige, zeer ernstige, situatie met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus vraagt hier wel om. Dat is de reden waarom wij gisteravond tot dit besluit zijn gekomen. Bijkomend voordeel (namelijk meer ruimte) komt ten gunste van andere trainingsgroepen zoals de jeugd en de technische nummers.

Het voordeel van hardlopen is dat je dit vrijwel overal kunt doen. Atleten houden vaak al onderling contact via Strava, Whatsapp, Facebook en dergelijke. Motiveer elkaar om te blijven trainen en je conditie op pijl te houden! De trainers zullen de komende periode naar methoden zoeken om jullie te blijven begeleiden en motiveren. De schema’s zullen zoals gebruikelijk voor alle loopgroepen op de website te vinden zijn.

Tegenwoordig gebruiken veel atleten een geavanceerd sporthorloge waarin (interval)trainingen kunnen worden geprogrammeerd. In de van GPS voorziene horloges kan je de interval- en herstelafstanden zoals die in de schema’s staan programmeren. Ook de minutenloopjes zoals we die dit voorjaar inplanden kunnen gebruikt worden. Kijk dan welk minutenloopje het beste overeenkomt met wat er in je schema staat. Op de website zullen vanaf woensdag 21-10 voorbeelden van minutenloopjes zijn te vinden. Surf daarvoor naar https://www.avhollandia.nl/trainingsprogramma-loopgroepen/

Voor de Garmin 235 en 645 zal zo spoedig mogelijk een instructie worden gemaakt. Houd daarvoor ook de hierboven genoemde webpagina in de gaten! Zijn er mensen die dit voor andere merken willen doen? Geef dit dan even door aan je trainer.