Update ‘buiten sporten tot en met 18 jaar’ (bron Atletiekunie)

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar kunnen vanaf 1 juni (georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals) buiten sporten zonder 1,5 meter afstand. Die versoepeling gold al voor kinderen tot en met 12 jaar. Sportwedstrijden blijven verboden. Het protocol van de Atletiekunie is hierop aangepast. Ook in het protocol van AV Hollandia zijn deze wijzigingen verwerkt.

Tevens is op 27 mei door het kabinet aangegeven dat als de ontwikkelingen dat toelaten, per 1 juli sport- en verenigingskantines weer open mogen. Eerder gold 1 september als beoogde openingsdatum. Uiteraard gelden daarbij basisregels en aanvullende maatregelen. Definitieve besluitvorming hierover volgt eind juni.

Naast bovenstaande is ook de groepsgrootte vanaf 13+ naar 15 uitgebreid. De afgelopen weken is vanuit voortschrijdend inzicht het rooster aangepast en al met al lijkt dat goed te werken. Indien gewenst en waar mogelijk zullen we blijven verbeteren.

Over het openstellen van de kantine en hervatten van de sportverzorging zullen we, zodra daar meer over bekend is, verdere informatie verstrekken.