Het gebeurt regelmatig dat als de baan door de gemeente is verhuurd aan scholen en kleine groepen, er toch op de baan wordt getraind. Dit is niet de bedoeling. Op de dinsdagmiddag traint weliswaar een kleine groep op de baan, maar die betalen er voor en is bovendien een kwetsbare groep.

Het Bestuur