Beste leden,

Op dinsdag 17 november staat de Algemene Leden Vergadering gepland. Door de huidige beperkingen ten gevolge van de Corona-crisis kunnen wij helaas geen fysieke vergadering houden.
Uiteraard wil het bestuur de vergadering wel laten door gaan en heeft daarom besloten dit online te gaan doen. Via een video-verbinding via Microsoft Teams.

Aanmelden voor de vergadering
Om één en ander goed voor te bereiden is het van belang dat vooraf bekend is wie aan de vergadering wenst deel te nemen.
Daarom worden geïnteresseerde leden verzocht om zich via e-mail aan te melden op uiterlijk zaterdag 14 november en dan gericht aan de secretaris van de vereniging secretaris@avhollandia.nl

De secretaris zorgt er dan voor dat aangemelde leden een uitnodiging via e-mail krijgen met daarin de link voor het deelnemen aan de vergadering.

Vergaderprotocol
Voor deelname is een protocol opgesteld. Lees dit vooraf goed door, zodat de vergadering goed en ordelijk kan plaatsvinden.

Bezwaar
Indien u tegen deze wijze van vergaderen bezwaar heeft vernemen wij dat graag, onder vermelding van de redenen, van u.

Wij rekenen op een ieders begrip en graag tot 17 november.

Namens het algemeen bestuur,
Edwin Bruijnesteijn, secretaris

Protocol deelname ALV via Microsoft Teams

  • Via de e-mail ontvangen deelnemende leden een link om aan de vergadering deel te nemen. De verbinding wordt dan automatisch opgestart;
  • De verbinding maakt gebruikt van beeld en geluid; dit kan via een laptop, computer of mobiele apparatuur (smartphone, iPad en dergelijke);
  • Zorg er tijdig voor dat beide verbindingen (audio en video) goed ingesteld staan en werken;
  • Zet tijdens de vergadering het geluid op ‘mute’ (stil);
  • Maak gebruik van het ‘handje’ om een vraag of opmerking te stellen;
  • Wacht daarbij op een signaal van de secretaris;
  • Probeer zoveel als mogelijk goed te luisteren, niet door elkaar heen te praten of iemand tijdens zijn woordvoering te onderbreken.

Met bovenstaande denkt het bestuur dat wij goed, effectief en prettig met elkaar kunnen vergaderen.
Wij rekenen op een ieders begrip.

Download hier het protocol in pdf formaat.