In de jeugdatletiek gaat het om een speels/prestatiegerichte benadering van de sport. We willen ervoor zorgdragen dat kinderen zoveel en veelzijdig mogelijk bewegingservaring opdoen. Sport moet voor de jeugd een spel zijn, waaraan ze plezier beleven. Daarbij dienen ze ook op een sociale manier met hun groepsgenoten om te leren gaan. Kinderen groeien, worden groter, sterker en bewegingsvaardiger. Ze verbeteren tijdens wedstrijden hun eigen prestaties of zoals dat in de sport genoemd wordt, hun p.r. (=persoonlijk record).

In de atletieksport zit een bepaalde opbouw voor wat betreft de te beoefenen onderdelen. Dit heeft alles te maken met de leeftijdsspecifieke (lichamelijke) kenmerken van de jeugd. Zo is er bijvoorbeeld sprake van een opbouw in de sprintloopafstand en het werpmateriaal en het werpgewicht. Globaal ziet het aanbod er als volgt uit:

CategorieOnderdelen zijn o.a.
D+C pupillenbal, kogel, ver, hoog, 40m, 600m
B+A pupillenbal, kogel, ver, hoog, 40/60m, 1000m
D juniorenkogel, speer, discus, ver, hoog, 60/80m, 1000m, 60/80mhorden
C juniorenkogel, speer, discus, 80/100m, 800/1000m, ver, hoog, 80/100mhorden

Lijkt het je leuk, dan kan je vrijblijvend 4 weken meetrainen (zie trainingstijden). Meld je op de baan bij één van de aanwezige trainers en zij zullen je verder introduceren.

Pupillen en junioren hebben de mogelijkheid om tweemaal per week te trainen. In het zomerseizoen worden ze voorbereid op eventuele wedstrijden. Bij de pupillen is er sprake van een opbouw in de onderdelen, vanaf de junioren krijgen de trainingen een meer technisch karakter en worden ze minder speels van opzet. Tevens worden er op vrijwillige basis (extra) specialisatietraingen aangeboden, zoals hordenlopen en het (midden) lange afstand lopen. Voor diegenen die heel gemotiveerd zijn bestaat er zelfs een meerkampploeg, waarbij middels trainingsschema’s en wedstrijdopbouw het maximale uit de atleet wordt gehaald.

De atletieksport werkt met een binnen- en een buitenseizoen. Het buitenseizoen loopt van april tot november. Het binnenseizoen loopt van november tot april. Wel zijn de trainingen buiten op de atletiekbaan. De nadruk zal dan meer komen te liggen op het conditionele aspect. Bij regenachtig weer wordt er in principe wél getraind, bij onweer en veel sneeuw op de baan niet. Rij-ouders raden we aan om bij slecht weer even te vragen op de baan of de training wel doorgaat. Het komt namelijk wel eens voor dat de omstandigheden toch te slecht zijn om de training doorgang te laten vinden. Uiteraard proberen we je via de mail tijdig op de hoogte te stellen als een training wordt afgelast.