In onderling overleg is besloten om voor 2018 drie, wat langere, wedstrijdperiodes te benoemen. Bij het opstellen van de schema’s wordt door de trainers met die periodes rekening gehouden. Het doel is om de optimale vorm tijdens de drie wedstrijdperiodes te bereiken. Binnen de gekozen periodes kan de atleet een keuze maken uit diverse wedstrijden. Tijdens de wedstrijdperiodes worden de topprestaties geleverd. Denk daarbij aan het lopen van een persoonlijk record, het lopen van een bepaalde tijd, of het verbeteren van een clubrecord. Wedstrijden buiten de wedstrijdperiode zijn onderdeel van de voorbereiding naar de topprestatie!

De periodes zijn:

Week 2 tot en met week 6 —– Week 19  tot en met week 23 —– Week 38 tot en met week 42