Ook dit jaar weer de beste jaarprestaties van alle pupillen. Met daarbij ook een aantal nieuwe clubrecords. Het viel op dat na de zomervakantie ontzettend goed is gepresteerd en dat ook de het aantal deelnemers aan de wedstrijden groter is geworden. Het resulteerde zelfs dat na vele jaren de strijd om de Gerrit Vos bokaal (wordt uitgereikt aan de vereniging die in alle groepen het best presteerd) de beker door Hollandia werd gewonnen.
Mochten er opmerkingen of aanvullingen zijn, graag doorgeven aan jeugdhollandia@hotmail.nl. Bij de prestaties van de loopnummers zijn er hand- en elektronische tijden. Handtijden zijn altijd 0,24 seconde langzamer.
Veel leesplezier!!

Joop Musman, secr. jeugdcommissie

download Beste jaarprestaties pupillen 2016

Tagged on: