In Memoriam

Henk Bouma

14 juli is tot ons verdriet oud-bestuurslid Henk Bouma overleden. Hij was één van de leden die vanaf de zomer van 1979 lid was van de atletiekafdeling van het toenmalige H.V en A.V. Hollandia. Toen werd er nog getraind op het hoofdveld in het Julianapark.
Henk was een gedreven atleet en beleefde veel plezier aan de atletieksport, hij liep in november 1980 zijn 1e marathon in Amsterdam op 20-jarige leeftijd.
Na de verzelfstandiging van de atletiekvereniging en het gereedkomen van de nieuwe kunststofbaan op de Blauwe Berg werd het allemaal wat serieuzer.
Door de jaren heen is Henk altijd jurylid gebleven. Nadat de elektronische tijdwaarneming zijn intrede had gedaan en gemeengoed werd was zijn favoriete taak commissaris vertrek.
Van november 1996 tot januari 2003 was hij penningmeester van de vereniging. Ook is Henk vanaf de eerste wedstrijd in 1997 tot de laatste in 2016, 20 jaar dus, lid geweest van de werkgroep van de Recordwedstrijden, een landelijke topwedstrijd op de Blauwe Berg en tevens onderdeel van het Nationaal Baancircuit in Nederland. Daarvoor verzorgde hij altijd de financiën. Zijn vaste plaats tijdens de wedstrijd was bij de inschrijftent, waar ook het prijzengeld en de bonussen konden worden afgehaald.
Toen de nood aan de man was sprong Henk nog even in als ad interim penningmeester. De financiële administratie moest weer op orde gebracht worden, de club had hem weer even nodig.
Maar altijd zonder op de voorgrond te treden, op de achtergrond, als een onmisbare schakel in het verenigingsleven.
Henk we zullen je missen, Anja en de kinderen heel veel sterkte met verwerken van dit grote verlies.