Beste Hollandia-lid,

Zoals je wellicht wel hebt vernomen zijn we binnen AV-Hollandia op zoek naar vrijwilligers. In de eerste plaats natuurlijk een voorzitter en een secretaris om het algemeen bestuurd op te vullen.

Omdat we beseffen dat het op je nemen van deze taken nogal wat van iemand vraagt, zijn we met een klein team een tijdelijk commissie vinden van vrijwilligers gestart. De commissie bestaat uit:

  • Melvin Tuil (vader jeugdleden)
  • Ruud Poldner (Loopgroep)
  • Margareth Small  (VOC)
  • Nico van de Gulik (Trainer)

Als leidraad maken we gebruik van het stappenplan MÉÉR VRIJWILLIGERS IN KORTERE TIJD 5 STAPPEN NAAR SUCCES! Deze is gepresenteerd door Stichting Sportservice Nederland op 8 november jongsleden.  Zie succesvol_vrijwilligers_werven.pdf

Daarnaast wordt voorstel aanpak vrijwilligersproblematie wat AV-Hollandia in 1997 al heeft laten opstellen ook als hulpmiddel gebrukt. Een aantal zaken wat in dit plan staat zijn er nog wel, maar de gestructureerde aanpak is verwaterd.  Lees hier het voorstel aanpak vrijwilligersproblematie uit 1997.

Globaal plan van aanpak

Stap 1, INVENTARISATIE VRIJWILLIGERSTAKEN EN DE VACATURELIJST MAKEN.

Inventariseren wat nu al door huidige vrijwilligers wordt gedaan, Waar nog behoefte aan is en welke deeltaken gedaan kunnen worden om de huidige (overbelaste) vrijwilligers meer te ontzien.

Bestaande vrijwilligers wordt gevraagd een nieuwe ledenkaart in te vullen waarin kan worden aangegeven welke taken men zou willen doen en waar eventuele expertise ligt die de club zou kunnen gerbruiken.

 

Stap 2, CREEËR EEN POSITIEF IMAGO

campagne aankondigen met bericht op clubblad

Facebookberichten

 

Stap 3, WERVINGSACTIE AANKONDIGEN EN DE LEDEN EN OUDERS VAN DE JEUGDLEDEN BENADEREN

Aankondiging in clubblad

aankondigingen op website en facebook

 

Stap 4,WERVEN VRIJWILLIGERS.

face to face of telefonisch benaderen

Stap 5, VRIJWILLIGERSBELEID

Opstellen van vrijwilligersbeleid om op de lange termijn vrijwilligers de vrijwilligers te behouden

 

Openstaande vacatures/taken

Klik hier voor een selectie van de meest urgente vacatures