Hierbij nodigt het bestuur van AV Hollandia de leden uit voor de najaarsledenvergadering. Deze vindt plaats op dinsdag 15 november om 20.00 uur in de kantine van de A.V. Hollandia, Blauwe Berg 2. Graag tot ziens!

Agenda
1 Opening
2 Ingekomen stukken
3 Notulen ledenvergadering d.d. 12 april 2016
*Korte pauze*
4 Begroting 2017
5 Contributie 2017
6 Stand van zaken diverse commissies
7 Vacatures bestuur/commissies: algemeen beheer, kantine, communicatie
8 Rondvraag

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.