Stukken voor najaarsvergadering 2018

De vergaderstukken zijn beveiligd met een wachtwoord. Het wachtwoord is opgenomen in de  clubbladen van april en oktober.

Notulen ALV april 2018

 

Stukken voor voorjaarsvergadering 2018

De vergaderstukken zijn beveiligd met een wachtwoord. Het wachtwoord is opgenomen in het clubblad van april.

Uitnodiging en Agenda ALV 24 april 2018

Notulen ALV november 2017

Jaarverslag Jeugdcommissie 2017

Jaarverslag Loopgroep 2017

Jaarverslag Trainerskorps 2017

Jaarverslag Thuiswedstrijden 2017

 

 

Stukken voor najaarsvergadering 2017

Notulen algemene ledenvergadering 20 april 2017